Dalej

Wstecz

ReadManager

Posturografia cz.2 - wyznaczenie znaczników posturograficznych

ReadManager wyposażony jest w moduł wii_analysis umożliwiający wyznaczenie podstawowych wskaźników posturograficznych z zadania eksperymentalnego ,,stanie swobodne'' (patrz Posturografia). Moduł został opracowany na podstawie pracy Prieto T.E. et al. w pracy Measures of postural steadiness: differences between healthy young and elderly adults. Umożliwia wyznaczenie następujących parametrów:

Przykłady:

from obci_readmanager.signal_processing.balance.wii_analysis import *
from obci_readmanager.signal_processing.balance.wii_read_manager import WBBReadManager
wbb_mgr = WBBReadManager('file.obci.xml', 'file.obci.raw', 'file.obci.tag')
x = wbb_mgr.get_x()
y = wbb_mgr.get_y()# Wyznaczenie wartości maksymalnych wychyleń w kierunku AP i ML przy użyciu
# funkcji wii_max_sway_AP_MP(x, y).
# funkcja przyjmuje jako parametr:
# x – macierz reprezentująca kanał x
# y – macierz reprezentująca kanał y
# funkcja zwraca:
# max_sway – maksymalne wychwianie (float)
# max_AP – maksymalne wychwianie w kierunku AP (float),
# max_ML – maksymalne wychwianie w kierunku ML (float)

max_sway, max_AP, max_ML = wii_max_sway_AP_MP(x, y)


# Wyznaczenie średniej wartości wychwiań COP od punktu (0,0)
# przy użyciu funkcji wii_mean_COP_sway_AP_ML(x, y).
# Funkcja przyjmuje jako parametr:
# x – macierz reprezentująca kanał x,
# y – macierz reprezentująca kanał y.
# Funkcja zwraca:
# cop - średnią wartość wychwiań do punktu (0, 0) (float),
# mean_x_COP średnią wartość wychwiań do punktu (0, 0) w ML (float),
# mean_y_COP = średnią wartość wychwiań do punktu (0, 0) w AP (float).

mean_COP, mean_x_COP, mean_y_COP = wii_mean_COP_sway_AP_ML(x, y)


# wyznaczenie długość drogi (path length) COP przy użyciu funkcji
# wii_COP_path(wbb_mgr, x, y, plot=False):
# Funkcja przyjmuje jako parametr:
# wbb_mgr – obiekt klasy WBBReadManager
# x – macierz reprezentująca kanał x
# y – macierz reprezentująca kanał y
# plot – True/False (opcjonalnie)
# Funkcja zwraca:
# path_length - długość drogi (path length) COP (float),
# path_length_x - długość drogi (path length) COP w ML (float),
# path_length_y - - długość drogi (path length) COP w AP (float).

path_length, path_length_x, path_length_y = wii_COP_path(wbb_mgr,
                             x,
                             y,
                             plot=False)


# Wyznaczenie wartości RMS (w AP i ML) przy użyciu funkcji
# wii_RMS_AP_ML(x, y).
# Funkcja przyjmuje jako parametr:
# x – macierz reprezentująca kanał x,
# y – macierz reprezentująca kanał y.
# Funkcja zwraca:
# RMS – (float),
# RMS_AP – (float),
# RMS_ML – (float).

RMS, RMS_AP, RMS_ML = wii_RMS_AP_ML(x, y)


# Wyznaczenie 95% powierzchni ufności elipsy przy pomocy
# funkcji wii_confidence_ellipse_area(x, y).
# Funkcja przyjmuje jako parametr:
# x – macierz reprezentująca kanał x,
# y – macierz reprezentująca kanał y.
# Funkcja zwraca:
# e - 95% powierzchnia ufności elipsy (float).

e = wii_confidence_ellipse_area(x, y)


# Wyznaczenie średniej prędkości przemieszczenia (w AP i ML)
# przy użyciu funkcji
# wii_mean_velocity(wbb_mgr, x, y).
# Funkcja przyjmuje jako parametr:
# wbb_mgr – obiekt klasy WBBReadManager
# x – macierz reprezentująca kanał x,
# y – macierz reprezentująca kanał y,
# plot – True/False (opcjonalnie).
# Funkcja zwraca:
# mean_velocity - średnia prędkość przemieszczenia,
# velocity_AP - średnia prędkość przemieszczenia w AP,
# velocity_ML - średnia prędkość przemieszczenia w ML.

mean_velocity, velocity_AP, velocity_ML =wii_mean_velocity(wbb_mgr,
                              x,
                              y)


# Wyznaczenie procentowej wartości przebywania w czterech ćwiartkach
# układu współrzędnych przy użyciu funkcji
# wii_get_percentages_values(wbb_mgr, x, y, plot).
# Funkcja przyjmuje jako parametr:
# wbb_mgr – obiekt klasy WBBReadManager,
# x – macierz reprezentująca kanał x,
# y – macierz reprezentująca kanał y,
# plot – True/False (opcjonalnie).
# Funkcja zwraca:
# top_right – procentowa wartość przebywania w prawej górnej ćwiartce
# układu współrzędnych # (float),
# top_left - procentowa wartość przebywania w lewej górnej ćwiartce
# układu współrzędnych (float),
# bottom_right - procentowa wartość przebywania w prawej dolnej ćwiartce
# układu współrzędnych (float),
# bottom_left - procentowa wartość przebywania w lewej dolnej ćwiartce
# układu współrzędnych (float).

top_r, top_l, bottom_r, bottom_l = wii_get_percentages_values(wbb_mgr,
                               x,
                               y,
                               plot=False)


Spis

Dalej

Wstecz