Wstecz

ReadManager

Matlab

ReadManager w wersji Matlab umożliwia wczytanie oraz analizę sygnału w środowisku obliczeniowym Matlab.

Instalacja

W celu zainstalowania ReadMangera w wersji dla Matlab-a:

  1. Zainstaluj program Matlab

  2. Pobierz bibliotekę ReadManager w wersji Matlab z repozytorium https://git.braintech.pl/brain/obci-readmanager. Folder matalab zawiera wszystkie potrzebne pliki.

  3. Otwórz Matlab-a i z pobranych plików biblioteki ReadManager wygeneruj pakiet obci_readmanager.mltbx.

    Instrukcję jak generować pakiety można znaleźć w dokumentacji Matlaba.

  4. Zainstaluj wygenerowany pakiet wpisując w Matlabie komendę:

matlab.addons.toolbox.installToolbox('<scieżka do pliku obci_readmanager.mltbx>')

Po wykonaniu tych kroków wszystkie klasy i funkcje biblioteki ReadManager będą dostępne w środowisku Matlab.

Hierarchia klas

Matlabowa hierarchi klas różni się od herarchii opisanej w drugim i trzecim rozdziale brakiem klas typu Proxy. Poza tym wyjątkiem zasada działania nie odbiega od Pythonowej wersji ReadManager-a. Dla porównania zamieszczono poniżej Matlabową hierarchię klas.

Wczytywanie danych
Ilustracja 3. Diagram klas do czytania danych z sygnałem — w typowym zastosowaniu dane są podzielone na trzy pliki: plik z danymi (sygnałem), plik z metadanymi (opisem parametrów sygnału), plik z tagami (listą zdarzeń z eksperymentu, wraz z ich znacznikami czasowymi i dodatkowymi informacjami).


Analiza danych
Ilustracja 4. Diagram klas do analizy danych z eksperymentu — kluczową klasą jest klasa SmartTag, która dziedziczy z klasy ReadManager. Jest więc pełnoprawnym źródłem danych (sygnału EEG) oraz znaczników, jednak nie z całego zbioru, a z pewnego odcinka, zdefiniowanego parametrami.Spis

Wstecz