ReadManager

Podręcznik użytkownika

Spis treści:

1. Wstęp
2. Wczytywanie sygnału
3. Segmentacja i grupowanie danych względem znaczników
4. Posturografia cz.1 - Wstępna analiza
5. Posturografia cz.2 - Wyznaczanie znaczników posturograficznych
6. Format mne

Dodatki:

7. Matlab
8. Svarog

Dalej